Home ประกันภัย ปลอมกรมธรรม์ประกันภัย

ปลอมกรมธรรม์ประกันภัย

484
0

#ปลอมกรมธรรม์ประกันภัย

#ปลอมเอกสารสิทธิ หรือ #เอกสารราชการ ม.265 แห่งประมวลกฎหมายอาญา

จำเลยนำ #กรมธรรม์ประกันภัย ซึ่งเป็นเอกสารปลอมทั้งฉบับไปแสดงแก่ผู้เสียหายเพื่อขอรับเงินเบี้ยประกัน

ถือได้ว่ามีเจตนาให้ผู้เสียหายจ่ายเงินตามเบี้ยประกัน ตามกรมธรรม์ซึ่งเป็นเอกสารปลอมแต่ละฉบับแยกจากกันเป็นคนละส่วนคนละจำนวน

แม้จำเลยจะกระทำในครั้งเดียวกันก็เป็นความผิดที่เกิดขึ้นต่างหากแยกจากกันได้โดยชัดเจน

การกระทำของจำเลยจึงเป็นความผิดหลายกรรมต่างกัน

#หมายเหตุ

กรมธรรม์ประกันภัยเทียบเคียงได้กับกรมธรรม์ประกันชีวิต ซึ่งถือเป็นเอกสารอันเป็นหลักฐานแห่งการสงวนสิทธิ์ เป็นเอกสารสิทธิ์ตามมาตรา 1(9) แห่งประมวลกฎหมายอาญา

เคยมีคำพิพากษาฎีกาที่ 3986/2535 วินิจฉัยว่าจำเลยกับพวก ใช้หลักฐานปลอมหลอกลวงโจทก์ร่วมโดยอ้างว่า ว.ขอเอาประกันชีวิตต่อบริษัทโจทก์ร่วม ซึ่งความจริง ว.ตัวจริงได้ถึงแก่ความตายไปแล้ว

โจทก์ร่วมหลงเชื่อจึง #ออกกรมธรรม์ประกันชีวิต อันเป็นเอกสารสิทธิ์ให้ การกระทำของจำเลยมีความผิดฐานฉ้อโกง

ติดต่อทนายอธิป 091 712 7444